Privacy verklaring

FKO Facilities heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij Uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van FKO Facilities met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website(s): www.fireknockout.com

Alle gegevens die door FKO Facilities worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die U aan FKO Facilities geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door FKO Facilities is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site(s). Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site(s) maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

FKO Facilities gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

FKO Facilities zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Indien U nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site(s) van FKO Facilities of Uw ervaringen met een van onze site(s), kunt U contact met opnemen met:

FKO Facilities B.V.
Postbus 362
4200 AJ GORINCHEM
Tel: +31(0)183 56 76 07
info@fireknockout.com