Automatische brandbestrijder als aanvulling op de brandblusser

De FKO Fire Knock Out is het brandpreventiemiddel dat zelfstandig een brand bestrijdt. De FKO Fire Knock Out is een kunststof container die je in een brandgevaarlijke ruimte plaatst en of bij een brandgevoelig object plaatst. Dit kan bijvoorbeeld in een meterkast zijn, in een bijkeuken of op zolder bij de CV ketel of een washok. De apparaten die vaak in deze ruimtes staan zijn grote schadeposten als het om brand gaat. Door de FKO Fire Knock Out in deze ruimte te plaatsen, kan je een grote, uitslaande brand voorkomen.

Als het lont van de FKO Fire Knock Out in aanraking komt met vuur, splijt de container open. Gedurende een kort moment wordt met behulp van de fijn door de ruimte verspreide nevel van blusvloeistof alle zuurstof in en om de vuurhaard weggenomen. Hierdoor wordt het vuur onmiddellijk en automatisch bestreden. Gelijktijdig dringt de grovere blusvloeistof door in de brandhaard waardoor de hittebron sterk afkoelt en er minimale kans is op het opnieuw aanwakkeren van het vuur. Dit alles gebeurt in enkele seconden.

De schade kan hierdoor in vele gevallen erg mee vallen, omdat de brand beperkt is gebleven en snel is bestreden. De resten van de FKO Fire Knock Out kunnen gemakkelijk worden opgeruimd en zijn volledig recyclebaar.